Scirra Arcade

33 players / 59 plays

The Survival

Click here to refocus game
[ Close Window ]

Report Game

Report this game if it's content is inappropriate. Misuse of this feature may cause your account to be suspended.

[ Close Window ]

Game Instructions

Rató, fletxes i click esquerre

[ Close Window ]

Embed Game

Copy + paste this code onto your website so your visitors can play this game!

On Wordpress

First download the iFrame plugin. Once installed, copy the following code onto your website:

Are you a programmer?

Don't forget, we have a Scirra Arcade JSON API for embeddable games published on this arcade!

Game Cards

Link to this game with these dynamically updating game cards!

Long Card

Wide Card

The Survival

Version 1.0.0.0

by gerygm99
First published on 16th October, 2016

A The Survival, la història es basa en una esquadra militar enviada a una zona de quarantena infestada de monstres. Quan arriben, sofreixen una emboscada i es veuen obligats a separar-se. Tu encarnes a un dels soldats que, quan es veu rodejat de monstres, els ha de matar a tots per tal de sobreviure. L’objectiu del joc està clar: eliminar a tants monstres com puguis sense que et toquin i batre la màxima puntuació. El joc es recolza en els dos únics i principals personatges: el soldat, el qual és controlat per l’usuari, i els monstres, que tractaran de matar al soldat. L’entorn davant el qual es troba aquest joc és un erm hostil plagat d’enemics.

Plays Stats

59 total plays

51 guest plays

8 Scirra member plays

Users Stats

33 unique players

30 unique guests

3 Scirra members

Last Updated

Game stats last updated 0.00208000333333333 minutes ago

Time Stats

8 minutes 12 seconds total play time

28 seconds average play length

Active Users

2 highest number of simultaneous players

Sunday, October 16, 2016

Total Plays Over Time

Total number of plays this game has had since it was first published.

[ Link to this chart! ]

Players Over Time

Shows how many players this game has attracted since it was first published.

[ Link to this chart! ]

Average Play Time

How long people spend playing this game

[ Link to this chart! ]

Player Locations

Where in the world people are playing this game from

[ Link to this chart! ]

Comments

There are currently no comments! Why not leave one?

Leave your comment

Your opinion matters! To leave comments you'll need to register a new account or login to your exisiting account.

Your Snaps

    Trophy Shelf

    Recent Players

    • cranberrygame's avatar
    • Dayzr's avatar
    • gerygm99's avatar