Scirra Arcade

81 players / 153 plays

Markus av Trolyrien

Click here to refocus game
[ Close Window ]

Report Game

Report this game if it's content is inappropriate. Misuse of this feature may cause your account to be suspended.

[ Close Window ]

Game Instructions

Piltangenter för att styra.
Mellanslag för att slänga svärdet.
Eller använd knapparna som finns i spelet.

[ Close Window ]

Embed Game

Copy + paste this code onto your website so your visitors can play this game!

On Wordpress

First download the iFrame plugin. Once installed, copy the following code onto your website:

Are you a programmer?

Don't forget, we have a Scirra Arcade JSON API for embeddable games published on this arcade!

Game Cards

Link to this game with these dynamically updating game cards!

Long Card

Wide Card

Markus av Trolyrien

Version 1.0

by Maroko1218
First published on 28th May, 2017

Du är Markus, en vanlig trollpojke som har blivit misstagen för Valariens försvunne prins och beskyddare. Med hjälp av kung Josuas magiska svärd Poterovix måste du besegra de invaderande monstren och försvara Klädesbyns dyrbara storsniglar. Använd piltangenterna för att flytta dig och mellanslag för att slänga svärdet. Knappen "Läs boken" fungerar inte här, men vill du läsa boken kan du hitta den här: josephdavisbooks.wordpress.com/las-boken

Tack för att du spelar, och lycka till!

Plays Stats

153 total plays

141 guest plays

12 Scirra member plays

Users Stats

81 unique players

75 unique guests

6 Scirra members

Last Updated

Game stats last updated 0.002340005 minutes ago

Time Stats

4 hours 36 minutes total play time

4 minutes average play length

Active Users

4 highest number of simultaneous players

Sunday, May 28, 2017

Total Plays Over Time

Total number of plays this game has had since it was first published.

[ Link to this chart! ]

Players Over Time

Shows how many players this game has attracted since it was first published.

[ Link to this chart! ]

Average Play Time

How long people spend playing this game

[ Link to this chart! ]

Player Locations

Where in the world people are playing this game from

[ Link to this chart! ]

Comments

There are currently no comments! Why not leave one?

Leave your comment

Your opinion matters! To leave comments you'll need to register a new account or login to your exisiting account.

Your Snaps

  Trophy Shelf

  Recent Players

  • astarox's avatar
  • Joaocustodes's avatar
  • marciolevi's avatar
  • Abdulah's avatar
  • GabrielBalas's avatar
  • Maroko1218's avatar