YES!

Chat about anything not covered in these forums, but keep it civil!

Post » Thu Nov 19, 2009 9:02 pm

[size=50:21b4gddr]………………………………………………………………………………„-~~'''''''~~--„„_
…………………………………………………………………………„-~''-,:::::::::::::::::::''-„
…………………………………………………………………….,~''::::::::',::::::::::::::::::::|',
…………………………………………………………………….|::::::,-~'''―――''''~~--~'''―'''-,:|
…………………………………………………………………….'|:::::|: : : : : : : : : : : : : |,'
…………………………………………………………………….|:::::|: : :-~~---: : : -----: |
……………………………………………………………………(―''~-': : : :'―°: ',: :|: :°-: :|
…………………………………………………………………….'''~-,|: : : : : : ~---': : : :,'
………………………………………………………………………..|,: : : : : :-~~--: : ::/
……………………………………………………………………,-''\':\: :'~„„_: : : : : _,-'
………………………………………………………………__„-';;;;;\:''-,: : : :'~---~''/|
………………………………………………………__„-~'';;;;;;/;;;;;;;\: :\: : :____/: :',__
……………………………………………„-~~~''''―;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;',. .''-,:|:::::::|. . |;;;;''-„__
…………………………………………../;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;\. . .''|::::::::|. .,';;;;;;;;;;''-„
…………………………………………,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|;;;;;;;;;;;\. . .\:::::,'. ./|;;;;;;;;;;;;;|
………………………………………,-'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;\;;;;;;;;;;;',: : :|――|. . .|;;;;;;;;;,';;|
…………………………………….„-";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;',;;;;;;;;;;;\. . |:::|. . .'',;;;;;;;;|;;/
……………………………………/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|;;;;;;;;;;;;;;\;;;;;;;;;;;\. .|:::|. . . |;;;;;;;;|/
…………………………………./;;,-';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,';;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;|. .\:/. . . .|;;;;;;;;|
…………………………………/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'',: |;|. . . . \;;;;;;;|
………………………………„~'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;\;;;;;;;;|.|;|. . . . .|;;;;;;;|
…………………………..„~'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;',;;;;;;| |:|. . . . |\;;;;;;;|
………………………….,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;,-';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;| |:|. . . .'|;;',;;;;;|
…………………………|;,-';;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-';;;,-';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;| |:|. . .,';;;;;',;;;;|_
…………………………/;;;;;;;;;;;;;;;;;,-'_;;;;;;,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|;;;;|.|:|. . .|;;;;;;;|;;;;|''''~-„
………………………./;;;;;;;;;;;;;;;;;;/―'',;;;,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;| |:|. . ./;;;;;;;;|;;;|;;;;;;|-„„__
……………………../;;;;;;;;;;;;;;;;;,-'…|;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;| |:|._,-';;;;;;;;;|;;;;|;;;;;;;;;;;'''-„_
……………………/;;;;;;;;;;;;;;;;,-'….,';;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|.|:|::::'''~--~'''||;;;;;|;;;;;;;;;;,-~''''~--„______
………………….,';;;;;;;;;;;;;;;;,'……/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|.|:|::::::::::::::|;;;;;',;;;;;;;;;''-,: : : : : :'''~-,:'''~~--„
…………………/;;;;;;;;;;;;;;;,-'……,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|:|:|::::::::::::::',;;;;;;|―''''~--„„-~---„„___„-~~'''__''~-\
………………,-';;;;;;;;;;;;;;;,'……../ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|:|:|:::::::::::::::|;;;;;
MD…..……../;;;;;;;;;;;;;;;;/…….,-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|:|:|:::::::::::::::|;;;[/size:21b4gddr]
B
5
S
2
G
4
Posts: 632
Reputation: 2,829

Post » Thu Nov 19, 2009 10:39 pm

...?
Scirra Founder
B
414
S
245
G
92
Posts: 25,205
Reputation: 200,351

Post » Fri Nov 20, 2009 12:58 pm

Its rick astley......
the forums did not like all the text so I had to make it smaller....
B
5
S
2
G
4
Posts: 632
Reputation: 2,829

Post » Fri Nov 20, 2009 2:58 pm

Oh now I get it. :mrgreen: asciirolled.
B
49
S
10
G
9
Posts: 1,224
Reputation: 8,480

Post » Fri Nov 20, 2009 4:11 pm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ It’s a trap! \
. . . . . . . . . . . . . . . . _,,,--~~~~~~~~--,_ . . . . . .\ ._________/
. . . . . . . . . . . . . . ,-‘ : : : :::: :::: :: : : : : :Ί ‘-, . . \/. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .,-‘ :: : : :::: :::: :::: :::: : : :o : ‘-, . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ,-‘ :: ::: :: : : :: :::: :::: :: : : : : :O ‘-, . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .,-‘ : :: :: :: :: :: : : : : : , : : :Ί :::: :::: ::’; . . . . . . . .
. . . . . . . . .,-‘ / / : :: :: :: :: : : :::: :::-, ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;\ . . . . . . . .
. . . . . . . . /,-‘,’ :: : : : : : : : : :: :: :: : ‘-, ;; ;; ;; ;; ;; ;;| . . . . . . .
. . . . . . . /,’,-‘ :: :: :: :: :: :: :: : ::_,-~~,_’-, ;; ;; ;; ;; | . . . . . . .
. . . . . _/ :,’ :/ :: :: :: : : :: :: _,-‘/ : ,-‘;’-‘’’’’~-, ;; ;; ;;,’ . . . . . . . .
. . . ,-‘ / : : : : : : ,-‘’’ : : :,--‘’ :|| /,-‘-‘--‘’’__,’’’ \ ;; ;,-‘ . . . . . . . .
. . . \ :/,, : : : _,-‘ --,,_ : : \ :\ ||/ /,-‘-‘x### ::\ \ ;;/ . . . . . . . . . .
. . . . \/ /---‘’’’ : \ #\ : :\ : : \ :\ \| | : (O##Ί : :/ /-‘’ . . . . . . . . . . .
. . . . /,’____ : :\ ‘-#\ : \, : :\ :\ \ \ : ‘-,___,-‘,-`-,, . . . . . . . . . . .
. . . . ‘ ) : : : :’’’’--,,--,,,,,,― \ \ :: ::--,,_’’-,,’’’― :’- :’-, . . . . . . . . .
. . . . .) : : : : : : ,, : ‘’’’~~~~’ \ :: :: :: :’’’’’― :: ,-‘ :,/\ . . . . . . . . .
. . . . .\,/ /|\\| | :/ / : : : : : : : ,’-, :: :: :: :: ::,--‘’ :,-‘ \ \ . . . . . . . .
. . . . .\\’|\\ \|/ ‘/ / :: :_--,, : , | )’; :: :: :: :,-‘’ : ,-‘ : : :\ \, . . . . . . .
. . . ./― :| \ |\ : |/\ :: ::----, :\/ :|/ :: :: ,-‘’ : :,-‘ : : : : : : ‘’-,,_ . . . .
. . ..| : : :/ ‘’-(, :: :: :: ‘’’’’~,,,,,’’ :: ,-‘’ : :,-‘ : : : : : : : : :,-‘’’\\ . . . .
. ,-‘ : : : | : : ‘’) : : :―’’’’~-,: : ,--‘’’ : :,-‘’ : : : : : : : : : ,-‘ :―’’’’’-,_ .
./ : : : : :’-, :: | :: :: :: _,,-‘’’’― : ,--‘’ : : : : : : : : : : : / : : : : : : :’’-,
/ : : : : : -, :―’’’’’’’’’’’― : : _,,-~’’ : : : : : : : : : : : : : :| : : : : : : : : :
: : : : : : :―’’~~~~~~’’’ : : : : : : : : : : : : : : : : : : | : : : : : : : : :
B
79
S
13
G
8
Posts: 1,977
Reputation: 9,947

Post » Sun Nov 22, 2009 6:36 pm

DAMN YOU AUTO SMILY
B
5
S
2
G
4
Posts: 632
Reputation: 2,829

Post » Mon Nov 23, 2009 2:56 am

at first I thought it was Ashley's avatar flipped horizontally
B
4
S
3
G
5
Posts: 241
Reputation: 2,582

Post » Wed Nov 25, 2009 12:33 pm

Hahaha
B
7
S
2
G
4
Posts: 164
Reputation: 2,418

Post » Wed Nov 25, 2009 1:09 pm

:P

[code:23hwy6r3]ŸΓΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΓÊΨ؊؊ŠŠŠŠΨŠŠŠŠŠŸŠΨŠŠΨŠŠŠΨ؊ΨΨΓΓΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΓ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΓΨ؊Ψ؊Γ؊؊ŠΨŸΨ؟؊ŠŠŠŠΨŸΨ؊ŠŠŠΨŠΨ؊ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ؟ŠŠΨŠŸŠŠŸŸŸŸŠŸŠŸŸŠŸŸŸŠŠŠŸŠŸŸ4ŸŠŸŠŠΨŠŠΨŠŠΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΓΨ؊؊ŠŠΨŸŠŠŸŠ4ŸŸ4ŸŸF>΄΄..^>±ŸŸŸŸŸŸŠŸŠŠΨŠŠŠΨŠΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨ؊؊ŸŠŸ4ŸŸŸ44Ÿ4Ÿ44444=ˆ.ˆˆ΄ˆ΄.ˆU44Ÿ4Ÿ44Ÿ4ŠŸ4ŠŠ4ŠŠΨŠΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨ؊Ψ؊؟ŠŠŸŸŠ4Ÿ444444±4>΄ˆˆ...ˆ΄΄+±44±4Ÿ4Ÿ4ŠŠ4ŠŠŸΨŠŠΨŠΨΨΨ
ŸΨ؊Ψ؟Ψ؟Ψ4ŸŠ4ŸŸ±Ÿ±±4±±±±4Ψ!.ˆ^ˆˆˆ.“±±±4±44±Ÿ4ŸŸ4ŸŸ4ŠŸŠŠŠΨΨΨ
ŸΨŠΨŠŠŠŸΨ؟ŠŸ4Ÿ4±Ÿ±44±4FF±FF±“.ˆ΄^΄>F±±±FŸ±±Ÿ±444ŸŸŸŸŸŠΨŠŠΨΨΨ
ŸΨŠŠŠΨŸŠŸFΨΨFŸ4Ÿ±±4±±±±±FFFU±±Ψ“““+±F±F±±4±±44±±44444ŸŸŠŸŠΨŠŠ
ŸΨŠŠŠŠŸ>ˆ.....>±±4±±±F±FUFUUUU±±ŠFFUUUFFU±FF4F4±4Ÿ4ŸŸŸŠΨŸŠΨŠΨ
ŸΓŸΨŠŸΨ.΄-΄ˆ-΄.+F4F±±U±UUFUUUUUUŸΨNΓ±±ΨUF4F±4F4F±Ÿ44Ÿ4ŸŠ4ŠŠŠΨ
ŸΨŠŠŠΨΨ΄΄-ˆ^-ˆ΄Ψ±±4FFFFFUUUUUUUΓ>+>±ŠΚΚ±UF±FF4±±4±44±ŸŸŸŠŸΨ؊
ŸΓŸΨŠŠΨ+΄.΄ˆ΄.+±±4F±±F±UUFUUUUΕ?^΄““+±ΨMU4F±±±4±±Ÿ44Ÿ4ŸŠ4ŠŠŠΨ
ŸΨŸŠŸŠŸŸF^..ˆ=44±±4±±F4FUFUUUUM^?=Š>ΨΨΡMU±±F±±±±44ŸŸŸŠŸŠŠŠΨΨΨ
ŸΨ؊Ψ؟؊±±±FΨ±Ÿ±F4FF±FFFUFUUU?ˆ!“?!Ψ=±ΚFF±FF4F±Ÿ44FUŸŸΨ؟Ψ؊
ŸΨŠΨŠŠŠŸŠΨŠŠŸ4Ÿ4±4±4±±4±F±FFFFU-^^>±ŸFΚ±FŸ±±4±4±+^....-F4؊ŠΨ
ŸΨÊΨÊ؊ŠΨ4ŠŠ4Š4±Ÿ±±±F±FU±UUFU=>=±4+!Š±±F4±±Ÿ±Ψ΄.^..^.ˆFŠΨΨΨ
ŸΨΨ؊؊ŠŠŠŠ4ŸŸ4ŸŸ4Ÿ44444±±4FF±Ÿ->΄..-ŠΓΓ4Ψ44444±“.ˆ-!^΄>4ΨΨΨΓ
ŸΨΨΨΨΨ؊؊ŠŠŸŸŠ4ŠŸ±Š4±ŸFF4U44ŠΨ“Κ..FŠΓ؟±±44Š±ŠŸF!....>؊ΨΨΨΓ
ŸΨΨΨΨΨΨΨ؊Ψ4ŠŠŸŠŠ4Ÿ444444±Ÿ44F΄ΚŠ^ŸŸŠŠ4±±4ŸΚΕşŠŠŸF?“=ΨΓΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ؊ŠΨŸΨŠ4ŠŸ4Ÿ±Ÿ±4±Ÿ=ΕNŠŠŠΓ4±±ŸNΓNΓNNŠŠŠΨΓΕΕΓΓΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨ؊ŠΨŠŸΨŠŸŠŸŸŸ4±±4±±ΓΚΨ±ŠŠ±±4±Κ±Ψ4NMN؊ŠŸŠŠŠΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨÊΨ؊ŠŠŸŠ±ŸŸ±44±44±ΓΓ±Ψ4444ŠŠΕŸŠΓΚΕMŸΨŠŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΓΓΓΓ؊؊ŠŸŸŸŸŸ4±±4±Ψ±Ψ±±±±±ΓΡ±ΓΚΚΕΕşΨ؊ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨ؊U++FŸΨ؊Ψ4ŠŸF±±ŠŸ44ŸMŸΨ±±4ŸΡΨFΓΚΕΕMşΨ؊ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨ4!....!ŠΨŠΨŸŠΨŸ44ŠŠ±ŠΕÊΚ4±ŸΓΡFŠΓNMMŊŠΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨ±-΄-^.^4؊ŠŸŠΨΓ؟؊±Γ+>?UŠ±ŸΓΕ±4FΨMΕ؊ŠΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΓ4΄..-±ΚΓʟ4ŸŸΨΚŊU?.....=ŸΓʊΓΕΕNΓ؊ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΓ+-+?Ψ“!-΄>ŸŠΓNΡΡ؟F?.^-ˆˆUΓ4FŸΓMΨŊ؊ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨ؊“U-=!“!؈ΓMΡN؟±±±±^..΄?UΨFŸŠΨNΡ؊ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΓΚΨ؟ŸΨΚΡFΕʊŸ4Ÿ4±ŸΨ^^>“F+?^ŸΓΕMŠΓŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΓΓΓΓ؊ߊŠŸŠ4±±±Κ4+?>>?UΚΚMΓΓΓΚNŠΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ؊ŸŠŠŠŸ±±±ŠM±ŸŸŸŸΕNΓ؟FΨΨΚџŠΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ؟ŠŠŸŸ±±±ΡΡ±±±±±±ΨΓΓ4±ΓΨΓΡΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ؟؊Ÿ4±±ŠΡџ±±±±±ŠΓŸ±ŸΓΨNΡNŠΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ؊ŠŠŠŸ±±±MMş±±±±±4±±4ΓΨΓΡΡNŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ4؊±4±ŠΡMΡΡΓF±±±±±ŠΓΨΚΡMNΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ؊ŸŠŠŸ4ŠΡΡΡΕNΡN±ΓΨΓΕMMΕNΓMΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŸΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΓΨΨ؊؟±±44ŠΡΡNΡ4ΚΡΡʱŸΨΨŊ؊ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ŠΓΓΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ؟؊444±±4ΓMΡъF4NF±ŠŸΓΚΡNŠΨΨΓΓΓΓΓΨΓΓΨΨΨΨΓΓ[/code:23hwy6r3]
Image ImageImage
B
178
S
50
G
206
Posts: 8,686
Reputation: 127,715

Post » Wed Nov 25, 2009 1:23 pm

That is an image, you cheater.
B
62
S
21
G
13
Posts: 1,910
Reputation: 13,685

Next

Return to Open Topic

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests