سازگاری با صفحه‌نمایش‌هایی با اندازه‌های مختلف

Favourite 431 favourites
Tutorial written by AshleyOriginally published on 29th, October 2011 - 19 revisions

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مترجم: مجتبی قاسم زاده تهرانی
سلام. به دلیل مشکل در تراز متن از راست به چپ برای مطالعه‌ی این آموزش به اینجا مراجعه کنید:

خواندن این آموزش

Share and Copy this Tutorial

You are free to copy, distribute, transmit and adapt this work with correct attribution. Click for more info.

Leave a comment

Everyone is welcome to leave their thoughts! Register a new account or login.