سازگاری با صفحه‌نمایش‌هایی با اندازه‌های مختلف

Favourite 425 favourites
Tutorial written by AshleyOriginally published on 29th, October 2011 - 19 revisions

Translation Team:

2 total revisions

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مترجم: مجتبی قاسم زاده تهرانی
سلام. به دلیل مشکل در تراز متن از راست به چپ برای مطالعه‌ی این آموزش به اینجا مراجعه کنید:

خواندن این آموزش

Congratulations on finishing this tutorial!

Did you learn a lot from it? Share it now with your friends!

Share and Copy this Tutorial

You are free to copy, distribute, transmit and adapt this work with correct attribution. Click for more info.

Leave a comment

Everyone is welcome to leave their thoughts! Register a new account or login.